Andere verenigingen

Verenigingen en bewegingen die de buurtbewoners verdedigen: wie doet wat?

Om zo objectief mogelijk te zijn melden wij hier een aantal verenigingen, bewegingen en initiatieven waarvan wij niet noodzakelijk de standpunten delen (alfabetische lijst, niet limitatief)

 • Actie Noordrand (http://www.actie-noordrand.be/)
 • AWACSS ASBL (http://www.awacss.be/)

Awacss is in Wezembeek-Oppem ontstaan. Deze vereniging verzet zich tegen de geluids‑
overlast die van de banen 25, 19 (opstijgen) en 01 (landingen) komt.

 • Bruxelles Air Libre (http://www.bruairlibre.be/)

De onafhankelijke vereniging « ASBL Bruxelles Air Libre Brussel VZW » heeft als doel de verdediging van de inwoners van de 19 gemeenten van het BHG tegen vliegtuighinder en risico’s van het luchtverkeer

 • EPURES ASBL (http://www.epures.be/)

Opgericht in 2004; deze beweging heeft zich in eerste instantie gericht op de hinder veroorzaakt door Brussel-Nationaal, maar heeft zich ook opengesteld voor andere milieuproblemen, al dan niet gerelateerd aan het grondgebied van de provincie.

 • (F)AIRWAYS

(F)airways is een recentelijk opgerichte organisatie (2014) zonder winstoogmerk, die ook wil vechten tegen de milieuverontreiniging door vliegtuigen.

 • KONKEL (www.piste01casuffit.be/konkel.html)

Konkel wenst alle inwoners van Brussel en de rand bij elkaar te brengen om structurele oplossingen te vinden in dit dossier.

 • Pas Question / Geen sprake van (http://pasquestion.be/nl)

Burgerbeweging die in 2014 ontstaan is als reactie op het “Plan Wathelet” (eigenlijk de uitvoering van besluiten die in de periode van de heer Schouppe door de Raad van Ministers in 2008 en 2010 genomen werden: de heer Wathelet is de zondebok geweest, maar de bijbehorende overeenkomsten werden eerder door veel politici ondertekend)

 • Piste 01 ça suffit ASBL (www.piste01casuffit.be/piste01.html)

Deze beweging is ontstaan in Waterloo, begin van de dalende finale fase naar baan 01 en dus plaats waar alle vliegtuigen samenkomen. De vereniging speelt ook een coördinerende rol tussen de andere in deze rubriek genoemde verenigingen.

 • SolidAir Tervuren (http://www.solidairtervuren.be/)

Solidaire Tervuren (ontstaan in juni 2015) streeft naar evenwicht tussen voor en nadelen van de luchthaven en verzet zich tegen overmatige concentratie van lawaaihinder (bocht naar links vanuit banen 19 en 25) boven de zone van Tervuren en andere gemeenten van de Oostrand

 • Wake Up Kraainem ASBL (www.wakeupkraainem.be)

Wake Up Kraainem, een andere beweging in de periferie, vecht al jaren tegen onterecht gebruik van banen en tegen lawaaihinder. Op haar website zijn er interessante quasi real-time metingen van rukwinden op de banen 25 die in principe de enige factor zouden moeten zijn om andere banen te gebruiken alsook permanente metingen van de geluidsmeter die door de gemeenten van Kraainem en Wezembeek geïnstalleerd werd om het niveau van lawaai van vliegtuigen te meten.

 • WerkGroepLeuven

WerkGroepLeuven (WGL) is onafhankelijk van politieke partijen, maar wil wel samen met politici en overheid zoeken naar duurzame oplossingen. Opgericht naar aanleiding van de problematiek rond Zaventem, wil de werkgroep antwoorden bieden op maatschappelijk, socio-economische en financiële vraagstukken. Zij stelt zich ook ten dienste van belangengroepen, zoals vakbonden en bewonersactiecomités, maar wenst dit te doen in alle onafhankelijkheid en gericht op het bekomen van breed maatschappelijk aanvaarde oplossingen.

Update: 2016-01-14 23:23