Doelstellingen

Deze pagina wordt momenteel onderhouden – bedankt voor uw geduld!

De luchthaven van Zaventem brengt werkgelegenheid en is een troef voor onze regio, maar brengt ook hinder mee voor de omwonenden. Om overmatig geconcentreerde hinder voor bepaalde zones te vermijden stellen wij de volgende maatregelen voor:

  • Baangebruik

De 2 betere parallelle 25 banen (in België komt de wind overwegend uit het ZW) moeten zo vaak mogelijk worden gebruikt, omdat voor de landing onbebouwde gebieden zoals velden / akkers overvlogen worden, en voor de opstijgingen een billijke verdeling van de overvlogen zones in functie van de bestemming mogelijk is.

Indien de wind uit een andere richting komt moet de keuze van de baan uitsluitend op basis van de wind bepaald worden

  • Controle en sancties

Wij vragen respect voor alle operationele procedures en de strikte controle van alle belanghebbenden door middel van een volledig neutrale en onafhankelijke controle-instantie die alle inbreuken op een zelfstandige manier – zonder enige tussenkomst van de verschillende regeringen – kan vervolgen en bestraffen

  • Informatie

Volledige transparantie van de gegevens moet worden gewaarborgd en voor het publiek beschikbaar worden gesteld, zodat de partners en de betrokken bewoners (regionale overheden, lokale overheden, verenigingen van bewoners) op elk moment de juiste informatie kunnen krijgen

Update 2016-06-24 2359