Technische informatie

Voor alle praktische doeleinden publiceren we een bepaalde hoeveelheid technische en objectieve informatie, waarvan de meeste veel gedetailleerder te vinden zijn op de websites van de luchthaven, Belgocontrol en andere gespecialiseerde bronnen.

Wat is een decibel (dB) en waarom worden Lden/Lnight-metingen voornamelijk gebruikt om hinder te beoordelen, wat is het doel van een ILS, welke veiligheidsprocedures moeten worden gevolgd, hoe worden start- en landingsbanen gebruikt, enz. en vele andere vragen waarop we zullen proberen eenvoudige en nuttige antwoorden te geven.

Woordenlijst van in de luchtvaart gebruikte termen (EN, bron: Belgocontrol)

Pagina in aanbouw, bedankt voor je geduld!

Update 2016-03-07 13:23